Věděli jste, že...

...každou hodinu je kvůli palmovým plantážím v Indonésii vykácen deštný prales o rozloze 300 fotbalových hřišť?

Následky?

znečišťování a devastace cenných ekosystémů

necitlivé zacházení s rostlinnými i živočišnými druhy

navyšování emisí skleníkových plynů

hrubé porušování územních a lidských práv

ohrožování zdraví místních obyvatel i zvířat.

Více se dozvíte z informací v sekci Základní informace nebo třeba z našeho sestřihu filmu Green:

webm file to mp4 converter by EasyHtml5Video.com v2.1