Palm Oil Scanner na GooglePlayPalm Oil Scanner na AppStoreNepal prales v motoru28denní výzva Zatočte s palmáčem1. únor - Den bez palmového oleje

nahoru

Stručné
info
Certifikace
ano/ne?
Očitá
svědectví
Chci
se zapojit
Chci
vědět víc

Kdo jsme

Koalice proti palmovému oleji (KPPO) je nezávislá platforma organizací i jednotlivců, která usiluje o snížení celosvětově nadbytečné spotřeby palmového oleje. Členové koalice působí napříč obory a informace získávají i přímo z míst produkce. Společně pořádáme osvětové akce pro veřejnost, zajišťujeme politický lobbing a komunikujeme s obchodní sférou. Soustředíme se na problematiku palmového oleje, ale nezapomínáme ani na další související environmentální a sociální témata. Intenzivní produkce palmového oleje je ukázkou globálního tržního systému, ve kterém zaměření na krátkodobý zisk převládá nad udržitelnou péčí o životní prostředí a zájmy lidí po celém světě, a to mnohým příslibům a certifikacím navzdory. Realizujeme proto poradenství pro spotřebitele a výrobce v širších souvislostech, včetně otázek potravinové soběstačnosti, šetrného a udržitelného hospodaření a uvědomělé spotřeby. Věříme totiž ve férovější svět, na jehož podobě se podílí každý z nás, proto www.stoppalmovemuoleji.cz.

 

Struktura KPPO

 

Na celém projektu je nejvíce unikátní fakt, že se podařilo funkčně propojit tak rozsáhlou a zároveň velice pestrou skupinu lidí i institucí, kteří zcela dobrovolně táhnou za jeden společný provaz a odvedli neskutečné množství práce. Zcela mimořádná věc je, že se tento ukázkový model nejširší dobrovolné spolupráce začíná šířit i napříč zeměmi a kontinenty a vytváří tak obrovskou sílu angažované občanské společnosti, která se spojila k nezištné spolupráci, aby vyřešila jeden obří celosvětový problém. A zatím to vypadá, že je to ta nejrychlejší a nejefektivnější cesta, jak celosvětové problémy (vy)řešit.

Naše Koalice proti palmovému oleji míří od samého počátku podstatně dál než „jen“ k omezení celosvětové spotřeby této problematické komodity. Palmový olej vnímáme hlavně jako určitou „vlajkovou loď“, na které lze nejlépe ukázat „nechtěné“ dopady neuvědomělého chování spotřebitelů i firem na přírodu. Naším nejzákladnějším cílem je prosazení environmentálně šetrnějších způsobů produkce a distribuce zboží napříč veškerým sortimentem obchodu a služeb. A to minimálně na národní úrovni ČR a Slovenska.

Celý svět si konečně čím dál více začíná uvědomovat dopady dosavadního nezodpovědného přístupu k přírodě a životnímu prostředí. Byť to bohužel není až tolik zásluha těch, kteří se snažili na možné problémy řadu desetiletí upozorňovat (ekologové), ale spíše důsledkem toho, že se černé scénáře o změnách klimatu se všemi důsledky, včetně celosvětových migračních vln obyvatel, vyčerpání přírodních zdrojů, znečištění ohrožujícího nás samotné i naši (ne)plodnost, začínají čím dál více naplňovat v praxi. Asi opravdu není jiné cesty než celosvětově začít uvažovat jinak a na zachování ekosystémových služeb naší planety klást co největší důraz. Moc dobře víme, že největší moc v tomto směru nemají až tolik politici, vlády ani nadnárodní korporace, ale hlavně každodenní volba peněženek spotřebitelů - zákazníků a klientů. A jsme proto přesvědčeni, že to i nadále bude nejdůležitější síla, která bude čím dál více ovlivňovat další směřování naší planety. A právě s touto silou chceme i nadále úspěšně spolupracovat.

Cíle Koalice se nám daří úspěšně naplňovat, přičemž řadu úkolů jsme už zcela splnili. Ale to není zdaleka všechno, protože díky KPPO ještě máme naději, že:

to s lidskou civilizací nedopadne až tak tragicky,
funguje komunikace mezi odbornou a laickou veřejností,

 
si mnozí lidé začínají uvědomovat, že příroda nepotřebuje člověka, ale naopak člověk přírodu,
se můžeme všichni ihned zapojit do naplňování našeho poslání,

 
je nejaktivnějšm členům a příznivcům „dobře u srdce“, protože pomáhají dobré a nesmírně důležité věci,

 
se domácím výrobcům potravin, kterým se už podařilo odprostit od palmového oleje, otevírají netušené možnosti pro jejich expazi do zahraničí.

 

Koalice oslaví 7. dubna 2017 4leté výročí

Příběh palmového oleje v ČR